Samen sterker tegen sepsis

Evenementen

September is een belangrijke maand met tal van activiteiten rond sepsis:

European Sepsis Alliance annual meeting – 9 september 2021

Website

World Sepsis Day – 13 september 2021

Website

Parlementaire rondetafel sepsis – 13 september 2021

Download programma

Sepsis Lotgenotendag – 18 september 2021

Website

Voorstel tot resolutie

Geweldig nieuws: binnenkort wordt in het parlement sepsis op de agenda geplaatst. Ziehier het voorstel tot resolutie voor de invoering van een Nationaal Sepsis Plan.
Sepsibel kan dit initiatief om het bewustzijn rond sepsis alleen maar toejuichen. Snelle en tijdige diagnose van sepsis is primordiaal om overlijden en restverschijnselen ten gevolge van deze behandelare reactie op een infectie te voorkomen. Net zoals met COVID-19 is een specifieke en langdurige revalidatie noodzakelijk waarvoor de nodige financiering moet vrijgemaakt worden. Bovendien is het nodig dat werkgevers en de ruime omgeving van de patient zich ervan bewust is dat na het ontslag uit het ziekenhuis, er nog een lange weg te gaan is.

En ook in “De Specialist” aandacht voor een nationaal actieplan voor sepsis zorg.

Bedankt Dr Dewite.

https://www.despecialist.eu/nl/opinies/naar-een-nationaal-actieplan-voor-sepsis-zorg-dr-ken-dewitte.html

Sepsis wordt als ziektebeeld vaak over het hoofd gezien, maar is voor zijn patiënten vaak niet te onderschatten. In onze groep proberen we samen het hoofd te bieden aan deze aandoening.

Interessante links

Op zoek naar lotgenoten?

Neem gerust even contact op, dan bekijken we graag waarmee we kunnen helpen.